move@Hatert

In Hatert zijn we al sinds 2009 actief vanuit Move@Nijmegen (voorheen Athletes in Action en InterTeen). In deze jaren hebben we de wijk enorm zien veranderen! Move@Nijmegen heeft door de jaren heen een plek verworven in het wijknetwerk, en inmiddels werken we al weer een lange tijd samen met het jongerenwerk in Hatert (Tandem Welzijn). Ook hebben we goed contact met de beroepskrachten die werkzaam zijn in de wijk.

Communities

Sinds september 2015 zijn we iedere donderdagavond van 19:30-21:00 aanwezig in Hatert op het Cruijff Court (behalve in de schoolvakanties). Op deze avonden wordt er door het team van Move@Hatert eerst gezamenlijk gegeten. Door als team te eten, en ondertussen verschillende thema’s te bespreken, leren we elkaar steeds beter kennen.

Daarna gaat het team het veld op en wordt er samen met 30-50 jongeren gehangen, gepraat en een partijtje voetbal gespeeld.De positieve sfeer is kenmerkend voor deze avonden. We zien dat er onderling veel minder gescholden wordt en de jongeren vriendelijker met elkaar omgaan dan voorheen.Doordat we elke week terugkomen merken we dat we een sterke band opbouwen met de jongeren die daar aanwezig zijn.

Zomerproject

Naast de donderdagavonden is er natuurlijk ook ieder jaar het zomerproject.